Regelvej 3, Kongerslev

33595204

Regelvej 3, Kongerslev

70 22 20 40

33595204

​Regler

Der findes pt. intet officielt regelsæt inden for fodboldgolf, men hos NaturligLeg.dk spilles der efter følgende vejledende regelsæt.

1. Generelt
Fodboldgolf handler om at få bolden i hul på færrest antal skud, undervejs passeres eventuelle indlagte forhindringer på korrekt vis.

2. Antal spark
Der spilles ind til bolden er i hul. Man noterer det antal spark, der i alt er brugt på det pågældende hul. Hver spiller har ansvaret for at tælle sine egne antal spark. Antallet noteres på scorekortet efter hver runde. Er bolden ikke i hul på 10. spark noteres 12 spark på scorekortet.

3. Udstyr
Der spilles med en fodbold i størrelse 4 eller 5.
Der må ikke benyttes forboldstøvler eller lignende, der kan medvirke til at beskadige græsset.

4. Opførsel på banen
Der vises respekt for andre spillere på banen ved at holde passende afstand og undlade at sparke på tidspunkter, hvor man risikerer at ramme andre. Går man i en gruppe lader man hurtigere bagfrakommende spiller eller grupper passere.

5. Udsparkssted
Der sparkes ud fra tee-stedet ved starten af hullet. Bolden placeres på den grå flise.

6. Rækkefølge
Ved udspark fra første hul sparker yngste spiller først. Ved start på de senere huller er det den spiller, der gik det foregående hul i færrest spark, der starter.
Ved efterfølgende spark er det altid den spiller, hvis bold ligger længst fra hullet, der sparker.

7. Hvordan bolden sparkes
Bolden må kun flyttes med foden. Alle former for spark er tilladt med undtagelse af ført bold.

8. Genplacering af bold
Ligger en medspillers bold i vejen, kan man bede medspilleren om midlertidigt at fjerne bolden. Efter sparket genplaceres bolden.

9. Bold rammes af anden bold
Rammer en spiller ved sit spark en medspillers bold, bliver spillerens bold liggende på positionen, hvor den ender, mens medspillerens bold genplaceres.

10. Sandbunker/sandgrav
Havner bolden i en sandbunker/sandgrav sparkes herfra

11. Flag
Flaget må ikke tages op af hullet.

12. Specialregler
Ved starten af hvert hul, findes der en oversigt over, hvordan det pågældende hul er bygget op. På enkelte huller er boldens vej gennem forhindringerne angivet med pile.

​Eventcenteret NaturligLeg

​Eventcenteret NaturligLeg